Friske pengar blir redningen

I årevis har bygningsmassen på Harastølen stått til forfall. No skal lokale investorar redde det tidlegare tuberkulosesanatoriet i fjellsida over Lustrafjorden.