Strømmen gikk på hele Osterøy

Var borte i en time.