• PROTEST: Arne Andersen har hatt hjarteinfarkt, og kan kun aksjonere på flatmark. Her blir han oppmoda om å gi seg av Lars Aga og Bjørn A. Vik frå Statnett. FOTO: Ørjan Deisz

Stansa bygginga i tre timar

Pensjonistane Arne og Aksel sette seg på mastene i Hardanger.