• FORLIKT: Kommunaldirektør Robert Rastad i Bergen kommune har inngått forlik med 17 av 31 Giardia-ofre som i vinter ennå ikke hadde fått avklart sakene sine. 14 saker gjenstår. ARKIVFOTO: RUNE BERENTSEN

Giardia-ofre får millionbeløp

Syv år etter Giardia-utbruddet inngår kommunen forlik med mange av de siste Giardia-ofrene.