Ingen flystreik

Bakkemannskapet på Flesland blir ikke tatt ut i streik.