Hoppet fra terrasse - stakk fra politiet

To tyvradder tatt på fersken. Den ene slapp unna.