• (1/4)
    bilko.jpg FOTO: CRHISTER RØNNESTAD

Kjørte mot rødt lys

En eldre mann kjørte i feil kjørebane i Fløyfjellstunnelen. Politiet beslagla førerkortet hans. Andre bilister stanset ikke for rødt lys da Fløyfjellstunnelen ble stengt.