• I GÅR: BT skrev i går om sykepleiere i Fana som fortviler over omfanget av vikarer i hjemmesykepleien. På én uke var halve vaktlaget til sykepleier Sturle Larsen vikarer. FOTO: FAKSIMILIE: BT

- Vikarbruk fører til sykmeldinger

Hjemmesykepleiere i Bergen mener stor vikarbruk fører til at fast ansatte sliter seg ut. Opposisjonen i Bergen krever nå økt bemanning.