Tre bilar i brann i Førde

Starta i éin og spreidde seg vidare til to andre.