Her skal det graves fremover

2012 blir året sentrum kan puste litt etter store gravearbeider. Men til neste år er det på'an igjen med stengte hovedveier og omkjøringer gjennom byen.