• NARKOAKSJON: 31. oktober i fjor slo politiet til mot to biler i Arnanipatunnelen. Bilene viste seg senere å skjule fem kilo amfetamin og 40.000 tabletter. Totalt syv personer er fengslet så langt.

Albanerliga knyttestil større narkobeslag

Syv personer med tilknytning til en svensk-albansk krimliga er så langt pågrepet i det bergenspolitiet karakteriserer som en større narkotikasak.