• KLATRELAG: Mesta AS jobber med å rydde og sikre fjellsiden overfor rasstedet. FOTO: Ove Madsen/Jernbaneverket

Krevende ryddearbeid på Bergensbanen

Arbeidet med å rydde jernbanelinjene startet onsdag ettermiddag. Fremdeles er det usikkert når togene går som vanlig.