• (1/7)
    SUGER: Brannvesenet stilte med det de har av vannsugere. FOTO: MARTIN EILERTSEN

Stor lekkasje på Rådhuset

For en politisk lekkasje! Toppolitikerne i Bergen fikk en svært fuktig lørdag.