• Biskop Halvor Norhaug tror ikke kirken mister retten til å vie. FOTO: VEGAR VALDE

Tror ikke de mister retten til å vie

Bjørgvinbiskop Halvor Nordhaug føler seg trygg på at trossamfunnene beholder retten til å vie ektepar.