• IDÉSKAPAR: «Jon Jelmert har stått for rekruttering og opplæring av unge felespelarar på Osterøy i meir enn 25 år,» skriv Osterøy Spel og Dansarlag. FOTO: PREBEN VIK, BYGDANYTT

«Alle kunne rekna med Jon»

Minneord frå Osterøy Spel- og Dansarlag.