Blotteren i Fana tilstår alt

Skremte ti år gammel jente. Nå kan han bli utvist.