• KRAFTIG MOTSTAND: Byråden i Bergen har fått hele opposisjonen mot seg. FOTO: ALEXANDER WORREN

Mistillit mot byrådet i Bergen

Arbeiderpartiet går sammen med seks andre partier.