• NY TID: Jondalstunnelen endrar kvardagen dramatisk for John-Olav Digranes og familien, som flyttar til Jondal og kan dagpendla til jobb i Odda gjennom i alt over to mil i tunnel kvar veg. FOTO: Fred Ivar Klemetsen

Lang tunnel kortar jobbreisa

Oddingen John-Olav Digranes nyttar den nye Jondalstunnelen til å bli dagpendlar. I dag opnar den ein mil lange vegen gjennom fjellet.