Et etisk dilemma

Positive prøver fører nesten alltid til abort, sier er professor Ole Frithjof Norheim.