• (1/2)
    FOR LAV: Støpekanten ved Åkyllaren hade vært høyere om veien ble bygget i dag. FOTO: Trond Hagenes

- Støpekanten innfrir ikke kravene

En 18-åring omkom torsdag da bilen han satt i kjørte av veien i Austevoll. Støpekanten langs veien skal hindre utforkjøringer, men er nesten en halvmeter lavere enn vegvesenets krav.