• VENTETID. Det er i år seks år siden storsamfunnet Norge skjønte at det ligger en tikkende kvikksølvbombe i havet utenfor Fedje. I dag ble ventetiden avbrutt av et møte mellom fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (t.v) og Fedjekvinnene Marie Karlsen og Lisbeth Stuberg FOTO: HÅVARD BJELLAND

Verden venter på disse damene