• OPERA: Sanger Nora Oleanne Sårheim, Kato Flem og Mara Smiukse arrangerte privat operakonsert. FOTO: Helge Skodvin

Lars fikk privatforestilling

Studenter ved Griegakademiet arrangerte spontan operakonsert.