• LOVER AVLASTNING: - Flere yrkesgrupper må inn i skolen for å avlaste lærerne. Psykiske lidelser øker, og helsevesenet må være både til stede og tilstedeværende i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). FOTO: Håvard Bjelland

Angelshaug skal på ministerlunsj

Lærer Terje Angelshaug skrev om «rapporteringsregimet» i skolen.