• (1/3)
    JORDSKRED: Raset har passert både gamleveien og E16. FOTO: Timo Ehrhardt

Ras stenger E16 Hardangerveien

Også gamleveien er stengt. — Dette får store konsekvenser.