Tilkalte luftambulanse til Stoltzen

En løper hadde tatt seg litt for mye ut.