• HØYE TALL: 40 prosent av norske pasienter rapporterer at samarbeidet mellom sykehuset og hjemkommunen fungerer dårlig etter endt sykehusopphold. FOTO: BÅRD KRISTIAN BØE

- Samarbeidet mellom sykehus og kommunene er for dårlig

Pasientene blir for dårlig forberedt på tiden etter utskriving, viser en ny, omfattende pasientundersøkelse.