• RØYK: En person ble sendt til legevakt for en sjekk etter å ha fått røyk i seg på Fantoft i dag. FOTO: JO HJELLE

Brannutrykning til Fantoft

Tørrkoking førte til røykutvikling i en av blokkene i Fantoft studentby.