• EKSTRA BEHOV: Byrådet i Bergen ba regjeringen om ekstra hjelp i perioden før, under og etter stengingen av Nygårdsparken, for å yte ekstra hjelp til rusavhengige. Håpet om ekstramidler var stort da Helsedepartementet sa de var positive til henvendelsen. Nå sier departementet at det de var positive til, var at Bergen kommune og Helse Bergen brukte egne penger på dette prosjektet. Sosialbyråd Eiler Macody Lund (med ryggen til) sier de kunne trengt ekstra midler fra staten til arbeidet i etterkant av stengningen. FOTO: EIRIK BREKKE

Staten dropper rushjelp til Bergen

Tidenes satsing mot rusmisbruk pågår i Bergen. Regjeringen bidrar ikke med ekstra midler, til tross for tidligere signaler om at de skulle gjøre det.