• VÅGSBUNNEN: Kristin Helle-Valle ønsker en strengere regulering av Vågsbunnen, men møter motbør hos politikere og vernemyndigheter. FOTO: RUNE NIELSEN

- Mer regulering ikke løsningen

Byantikvaren mener Vågsbunnen heller bør løftes gjennom verdiskapning og holdningsendringer.