Radich og Lehmkuhl kolliderte

Mastene viklet seg fast i hverandre!