Vet du hva dette er?

Renate våknet og så dette insektet kravle på gulvet.