Slik skal Hordaland bli et klimafylke

Fotbuss, sykkelveier og parkeringskutt skal gjøre Hordaland mer klimavennlig.