Kan være farlig å klage

Mette Vintertuns historie er et svært sjeldent tilfelle, sier skolebyråkrater i fylket. Men risikoen er der.