Brannutrykning i Åsane

Røyk fra et avsug på et industriområde på Toppe.