Flyttar bomstasjon

Tek omsyn til farande frå Bergen.