• (1/2)
    LENSER VANN: Vannet lenses ut fra Håkonsgaten 24. FOTO: CHRISTINA HAUGE

Vannlekkasje i Håkonsgaten