Svetter og hutrer i nytt glasshus

Ansatte i det nye laboratoriebygget ved Haukeland fryser, svetter og forstyrres.