• TRANGT: Fjorder og fjell gjør veivedlikeholdet dyrt og vanskelig i Hordaland. Her er fylkesvei 7 ved Granvinsfjorden. FOTO: STATENS VEGVESEN FOTO: Jørn Hagen (jh), Artphoto

Hordaland har nest verst veier

Bare Nordland har større vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene, viser ny rapport.