Stengjer ferjekai i to veker

Ferjekaia i Rysjedalsvika i Ytre Sogn blir stengd i to veker frå 1. oktober.