WHO vil ha bilder på snusbokser

Røykpakkene blir snart utstyrt med bildeadvarsler i tillegg til tekstadvarsler. Det bør også gjelde snus, mener Verdens helseorganisasjon (WHO).