Ubåtvraket skal utredes videre

Regjeringen har vedtatt å utsette hevingen av Fedje-ubåten.