• VED INNGANGEN. Folk fra Polen, Litauen og Sverige står for den største tilflyttingen til landet. (FOTO: Ørjan Deisz)

Europeerne kommer

Innvandringen fra Europa var størst i fjor. Folk fra Polen er største innvandrergruppen i Bergen.