• (1/3)
    STOR EVAKUERING: Det er registrert 36 adresser i boligblokken for blinde og svaksynte. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Blindeboliger evakuert

To til sykehus, 19 evakuert.