- Truet med å drepe kommuneansatt

Misfornøyd bruker skal ha oppsøkt leder i Meland kommune to ganger på en uke.