• DØMT: 31. oktober 2012 beslagla politiet over fem kilo amfetamin i to svenskregistrerte biler i Arnanipa-tunnelen i Arna. Nå er syv menn dømt til fengsel i til sammen over 46 år i Gulating lagmannsrett.

Lange straffer for narkoliga

Fem av seks tiltalte får redusert straff etter ankebehandlingen av den store amfetaminsaken fra Arnanipatunnelen.