Det er en pengetildeling til det omstridte bokprosjektet om Saborg som nå leveres tilbake. Saborg/Bergen var en sabotasjeorganisasjon i Bergensområdet under 2. verdenskrig.

Museum Vest har fått kritikk fra en rekke hold for utviklingen i bokprosjektet etter at prosjektlederen Lars Borgersrud sluttet. Blant kritikerne er Borgersrud selv, samt August Rathke, som var leder for motstandsgruppen. De mener Borgersrud ble presset ut av prosjektet.

Leit og personlig

Også Trond Mohn, som ga én million kroner til prosjektet, har kritisert prosessen. I et intervju med BA sier han at han er «lite fornøyd med situasjonen som har oppstått».

— Dette er veldig leit og veldig personlig for meg. Jeg håper man tar til fornuft og at prosjektet kan føres videre under Lars Borgersruds ledelser, sa Mohn til BA.

I et leserinnlegg tar museumsdirektør Stig Stark-Johansen ved Museum Vest kraftig til motmæle.

Går hver til sitt

Museumsdirektøren viser her til at Trond Mohn har vært den største bidragsyteren til Saborg-prosjektet. Han påpeker at disse midlene er overført til museets konto uten noen som helst skriftlige eller muntlige vilkår, bortsett fra at de skulle brukes til boken. Stark-Johansen har imidlertid merket seg kritikken som Mohn har frontet i BA. Han har derfor sendt et brev til mangemilliardæren, hvor han forteller at pengene returneres til Mohn.

«I disse dager får Mohn et brev fra Museum Vest, via Advokatfirmaet Kyrre ANS, hvor det blir opplyst om bakgrunnen for at de gjenstående midlene i Saborg-prosjektet vil bli tilbakeført til ham. Mohn har ikke bedt om disse pengene. Det er et signal om at nå går vi hver til vårt».

- Rent tyveri og usedvanlig frekt

Totalt er det 200.000 kroner som gjenstår av pengegaven. Resten er allerede brukt i prosjektet. Overfor BT utdyper Stark-Johansen meningen sin om denne saken.

— Først og fremst synes jeg dette er forferdelig trist. Jeg håper at noen får skrevet denne boken snart, fordi det er superinteressant materiale.

Tidligere prosjektleder Lars Borgersrud er imidlertid langt fra fornøyd med 200.000. Sammen med August Rathke og Svein Erik Grieg Smith skal han etter planen fortsette sitt bokprosjekt. De tre krevde 5. desember å få overført alt som sto igjen etter pengegaven fra Mohn.

Ifølge Borgersrud var det 400.000 kroner.

— At de nå overfører 200.000 betrakter jeg som rent tyveri, som vi kommer til å følge opp juridisk. Dette er usedvanlig frekt, sier historikeren.

- Ingenting er stjålet

Museumsdirektør Stark-Johansen avviser blankt påstandene om tyveri.

— Det Borgersrud ikke husker her, er at han i et møte med prosjektgruppen i november, bestemte at Ole-Jacob Abraham fra Museum Vest skulle forske i prosjektet i et halvt år til. Da måtte jeg ansette en vikar frem til juni 2014, og det var satt av 200.000 kroner til å lønne denne vikaren. Det var Borgersrud med på å vedta. Ingenting er stjålet, sier Stark-Johansen.

Direktøren sier han har prøvd å invitere Borgersrud tilbake som deltaker i prosjektet, men ikke som leder. Det fordi de mener han ikke egner seg til en slik posisjon. Kritikken fra Mohn kommenterer han slik:

— Jeg tenker at BA har kjørt en rimelig ensporet sak når de har behandlet dette. Det er en tendensiøs fremstilling. Og jeg skjønner dem som har lest om dette i BA, blant dem Mohn, sitter inne med en feil oppfatning av saken.

- Borgersrud ingen part

Stark-Johansen påpeker at Trond Mohn har signalisert at han ønsker at Borgersrud skal få disse midlene til bokprosjektet.

— Vi anser ikke Borgersrud som en part i denne saken. Det er vi som eier prosjektet, og i og med at Mohn stiller spørsmål ved det, returnerer vi pengene.

Selv har Borgersrud følgende kommentar til sin tillit i prosjektgruppen:

— Det er Stark-Johansen og de to andre representantene fra Museum Vest som ikke har tillit. Ingen andre har uttrykt det. Så det får være hans mening.

Han understreker også at han mener vedtaket om at 200.000 kroner skulle brukes på vikar for Abraham, ikke er gyldig.

— Det fordi vedtaket ble fattet på samme møte hvor jeg ble kastet ut av prosjektet, sier Borgersrud.

FÅR TILBAKE PENGER: Trond Mohn får returnert én million kroner etter at han kritiserte bokprosjektet til Museum Vest.
Arkiv