Den nye datoen for åpning er satt til 20. mai neste år. Da vil veien ha vært stengt ni måneder lenger enn planlagt. Årsaken til stengningen er byggingen av Bybanen fra Lagunen til Flesland.

— Vi har støtt på nye utfordringer i forbindelse med vann- og avløpsnettet langs Ytrebygdsvegen, forklarer Roger Skoglie, direktør i Bybanen Utbygging.

Beklager

Bilistene har allerede i femten måneder måttet finne seg i å kjøre om Sandsli eller Kokstad for å komme videre til Knappetunnelen og Ringveg Vest.

— Vi beklager selvsagt at vi nå må forlenge denne belastningen, men vi ser ingen annen utvei, sier Skoglie.

Vann- og avløpsnettet ligger enkelte steder så nær traseen for Bybanen at det er nødvendig å gjøre noe med det.

— Vi blir nødt for å gjennomføre en tung oppgradering av det eksisterende avløpsnettet. Dette var i utgangspunktet ikke planlagt, men noe som har dukket opp under byggingen, sier direktøren.

Forsinket prosjektering

Bybanen Utbygging har tidligere varslet Hordaland fylkeskommune om at arbeidet med å føre banen frem til Flesland ser ut for å bli tre til seks måneder forsinket.

Den viktigste årsaken til forsinkelsen er at det irske prosjekteringsfirmaet Mott MacDonald brukte lengre tid enn antatt på å få de nødvendige byggeløyvene. Særlig gjelder dette brokonstruksjonene som krysser offentlig vei, blant annet i Ytrebygdsvegen.

— Vi tror ikke at disse siste utfordringene fører til ytterligere forsinkelse, sier Skoglie.

Direktøren ser heller ikke for seg at arbeidet med vann- og avløpsnettet i Ytrebygdsvegen vil sprenge kostnadsrammen for byggetrinn 3 av Bybanen.

Omskiltet

I løpet av fredagen ble datoen på skiltene som forteller bilistene om stengningen av Ytrebygdsvegen, endret fra 31. mars neste år til 20. mai.

— Blir vi ferdig tidligere, åpner vi selvsagt veien, sier Roger Skoglie.

Statens vegvesen er underrettet om at arbeidet med Ytrebygdsvegen blir ytterligere forsinket.

— Vi må bare akseptere at det ikke blir fysisk mulig å åpne veien som planlagt i mars. Dette er selvsagt mest trasig for bilistene, sier avdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen.

Utsatt sambruksfelt

Den forlengede stengningen får også en annen konsekvens: Innføringen av sambruksfelt på Fjøsanger, langs Kristianborgvannet, må også utsettes.

— Vi ønsker ikke å innføre denne prøveordningen før Ytrebygdsvegen er åpnet igjen. Nå tar vi sikte på at sambruksordningen kan tre i kraft i juni neste år, sier Finne.

Slik det ser ut nå, vil de første rutegående bybanevognene forlate Lagunen i retning Flesland høsten 2016. Fordi den nye terminalen på flyplassen ikke står ferdig før et godt stykke ut i 2017, vil vognene høyst sannsynlig få en foreløpig endeholdeplass i Birkelandskrysset.

600 i arbeid

— Dette er også et komplisert område for oss. Også her har vi støtt på uforutsette utfordringer med grunnarbeidet, sier Roger Skoglie.

Bybanearbeidet er akkurat nå på sitt mest hektiske. De ulike entreprenørene har til sammen ca. 600 anleggsarbeidere i sving med å føre banen til Flesland.

— Det skjer mye nå. Flere store og viktige konstruksjoner blir i disse dager støpt, sier informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bybanen Utbygging.