• (1/4)
    UTBRENT: Dette er det som er igjen av bilen. FOTO: REMI PRESTTUN

Bil i full fyr

Dette er alt som er igjen.