I begynnelsen av mai konkluderte de tre rettspsykiatrisk sakkyndige med at 31-åringen er strafferettslig tilregnelig: «Vi antar at observanden ikke var psykotisk på tiden for de påklagede handlingene».

Det samme har de konkludert med på spørsmålene om bevisstløshet og psykisk utviklingshemming.

Da Beak tidlig i april fikk beskjed om at han skulle returneres til Bergen etter at observasjonen av ham var ferdig, skal han ifølge det BT erfarer ha reagert svært negativt.

Takler endringer dårlig

31-åringen skal ha klatret opp i en vinduskarm og kastet seg mot en vask i rommet med hodet først. Han skal ikke ha blitt nevneverdig skadet av utfallet. Etter det BT kjenner til mente de ansatte ved institusjonen hendelsen skyldtes at Beak taklet endringer dårlig.

Hvis retten som skal dømme 31-åringen er enig i konklusjonen til de sakkyndige, kan Beak dømmes til fengsel eller forvaring. I motsatt fall ville tvungent psykisk helsevern vært eneste mulige reaksjonsform.

Statsadvokat Jan Hoel hos Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter sier de foreløpig forholder seg til den rettspsykiatriske erklæringen.

- Kan det bli aktuelt legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern?

— Ikke dramatisk

- Påstanden vil utformes ut fra det som fremkommer under hovedforhandlingen, sier Hoel.

Beaks forsvarer, Fredrik Verling, ønsker ikke å kommentere de sakkyndiges konklusjon.

Han mener funnene på cellen til Beak, og det tilsynelatende forsøket på å skade seg selv i Trondheim, ikke gir noen grunn til at sikkerhetsregimet skulle trappes opp slik det ble gjort.

- I virkeligheten var disse hendelsene mindre dramatiske, sier han.

Ut fra den informasjonen han har fått, mener Verling at fengselet håndterer hans klient på en måte som ikke er svært krenkende.

- Jeg synes de har vært relativt flinke til å håndtere ham som menneske.