Det var avisen Strilen som først omtalte den store fiskefangsten.

— Den var svært vilter, jeg brukte lang tid på å få drept den, sier Vågenes til BT.

Vågenes har ikke vært i stand til å fastslå om fisken er en brosme eller en havål, men han beskriver fisken som åleaktig. Fisken ble lurt opp ved hjelp av stolpeline like vest for Vågeneståna i 9-tiden onsdag. Linen stod da på 70-80 meters dyp, forteller hobbyfisker Vågenes.

På grunn av det økende trykket var ikke fisken i stand til å kjempe imot da Vågenes begynte å trekke i linen, det var derfor overraskende lett å få mastodonten opp i båten.

Men der begynte kampen.

— Den bevegde veldig mye på seg og ville tydeligvis ikke gi opp.

Heller ikke da han fikk fisken på landejorden var kampen over.

— Men til slutt fikk jeg tatt livet av den med kleppen, etter mange forsøk.

Traktoren ble redningen

Kåre Vågenes skjønte raskt at han måtte frem med traktoren da fisken på 1,82 meter og 22 kilo kom på land.
Silje Sæterdal Bøyum, Firda

Da oppstod en utfordring: hvordan frakte den 1,82 meter lange og 22 kilo tunge fisken hjem? Vågenes kom raskt opp med svaret, han dro hjem, hentet traktoren og hang fisken opp på den.Han er svært nysgjerrig på hvilken fisketype det er.

— På noen områder ligner den en havål, på andre områder ligner den en brosme, sier han.

Kan bli 3 meter lang

— Det er helt klart en havål, sier Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet etter å ha sett bildene av fisken.

Han forteller at havålen kan bli opp mot 3 meter lang og veie 50 kilo.

— Det er sjelden at ålene går i redskap, spesielt line. Det er vanligere å gå dem i ruse eller teine, på 50 meters dyp eller grunnere, sier han.

Bjelland forteller at det er lite kommersielt fiske på havål i Norge, da fisken er vanskelig å få tak i.

Spesiell smak

Vågenes har ingen planer om å besøke matvareforretningen på en stund.

— Jeg holder på å røyke fisken nå. Dette kan bli mat for mange dager.

Bjelland har selv smakt havål, og beskriver smaken som spesiell.

— Det er bra den blir brukt, men den kan være veldig vanskelig å filetere fordi det er så mye bein i den, litt sånn som i sild. Det blir mange tynne filleter.

— Det er sjeldent at havål blir spist i Norge, og de kan nok få et spesielt måltid ut av dette. Det er mer vanlig lengre sør i Europa, sier han.

Den største havålen som er fisket med stang i Norge er over 30 kilo forteller Bjelland.

TRØBLETE ARTSBESTEMMELSE: Vågenes har ikke vært i stand til å fastslå om fisken er en brosme eller en havål, men han beskriver fisken som åleaktig.
Silje Sæterdal Bøyum, Strilen